Jednoduchá historická okna

  Jedná se o dřevěná okna vhodná do historických budov, která zachovávají obdobné vlastnosti a uživatelský komfort jako EURO okna, ale oproti špaletovým (dvojitým) oknům jsou mnohem levnější. Jejich použití v památkových zónách a na památkově chráněných objektech by však mělo být vždy zkonzultováno se zodpovědným památkovým ústavem.
  Okna mohou být opatřena ozdobnými prvky, jako je ozdobná klapačka (lišta kryjící spáru mezi křídly u dvoukřídlého okna) a hlavice. Typické je pro ně též použití dřevěných okapových lišt a zúžená profilace, která více odpovídá subtilnějším profilům používaným dříve.

Jednoduchá historická okna - fotogalerie